Bước 1 – Truy cập http://scoin.vn

Bước 2 – Đăng nhập (Lưu ý tài khoản đăng nhập của bạn trên scoin cần đúng như tren bidado)

Bước 3 – Chọn nạp tiền vào game

Bước 4 – Chọn game bidado

Bước 5 – Chọn phương thức nạp

1) Nạp qua thẻ cào: Chọn loại thẻ – Nhập mã thẻ – Nhập seri thẻ

2) Nạp qua ví scoin: Nếu trong ví scoin của bạn có số dư bạn có thể đổi vào game luôn

Bước 6 – Sau khi nạp ở bước 5 thành công, bạn sẽ nhận được số Ruby trong game tương ứng với mệnh giá thẻ của bạn theo tỉ lệ 1:100. Ví dụ bạn nạp thẻ 50.000 thì bạn sẽ nhận được 500 Ruby.

Từ Ruby bạn có thể đổi sang Gold để chơi game hoặc mua hộp gậy, mở hũ..

Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *